Privacyreglement Joods Studiecentrum Leiden

Per 25 mei 2018 zijn de GDPR en AVG van kracht geworden. Het Joods ­Studiecentrum Leiden (JSL) vindt het belangrijk dat u begrijpt hoe wij ­omgaan met uw gegevens.

  • Belangstellenden kunnen via de website van Crescas meer informatie vinden over de cursussen en inschrijving.
  • Wij gebruiken uw naam, adres en eventuele andere gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen over (deelname aan) de cursussen, voor administratieve/boekhoudkundige doeleinden en voor uitnodigingen en aankondigingen van ons studiecentrum.
  • Deelnemers en andere belangstellenden kunnen eventueel een mailbericht ontvangen via info@crescas.nl
  • Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op een veilige plek. Het spreekt verder voor zich dat we uw persoonlijke gegevens op geen enkele wijze c.q. onder geen enkele voorwaarde delen met commerciële partijen of derden.
  • De server waarop de website www.joodsstudiecentrum.nl staat, maakt zogeheten logbestanden aan, die we gebruiken om het aantal bezoekers van de website vast te stellen en te analyseren welke pagina’s het vaakst worden bezocht. Daarnaast is het noodzakelijk om eventueel te kunnen zien of er op onrechtmatige wijze wordt geprobeerd om toegang te krijgen tot de website. Alle gegevens zijn anoniem en de logbestanden worden binnen twee maanden verwijderd.

Als u geen prijs meer stelt op aankondigingen van onze Studiecentrum-activiteiten – hetzij via e-mail, hetzij via reguliere post – kunt u per omgaande een bericht via de reguliere post versturen naar: Crescas, tnv Joods Studiecentrum Leiden, Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam Of een e-mail naar: info@crescas.nl Wij zullen uw (e-mail)adres dan uit ons bestand halen.

Indien u in de toekomst wél op de hoogte gehouden wilt worden, hoeft u niets te doen.