Bestuur

Bestuur Crescas

Crescas is een stichting en kent dus een bestuur. Zoals statutair is vastgelegd, vormt ons bestuur een afspiegeling van Joods Nederland. Naast bestuursleden afkomstig uit kringen van NIHS/NIK en de LJG, hebben seculiere Joden zitting in het bestuur.

Ga voor meer informatie naar Over Crescas