Meer informatie

Meer informatie en inschrijving

De meeste cursussen worden gegeven bij Ekklesia Leiden, Rapenburg 100. Deze locatie is met vrijwel elke stadsbus te bereiken, die vertrekt van Leiden Centraal. Uitstappen bij de halte Breestraat. Auto’s kunnen meestal worden geparkeerd (betaald) in de onmiddellijke nabijheid. De cursussen Jiddisch op dinsdagavond worden gegeven in de regentenkamer van Hof Meermansburg, Oude Vest 159. Deze locatie is te bereiken met onder andere bus 2, 4 en 6 vanaf Leiden Centraal. Uitstappen halte Pelikaanstraat.

Inschrijving
U kunt online inschrijven via de website www.joodsstudiecentrum.nl. U kunt ook het bij deze studiegids gevoegde inschrijf- en informatieformulier invullen en een foto of scan sturen naar informatie@joodsstudiecentrum.nl of per post versturen naar Crescas t.a.v. JSL, Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam. U ontvangt daarna tijdig een schriftelijke bevestiging met eventuele nadere gegevens.

Aanvang cursusjaar
De meeste cursussen beginnen in november 2019 en lopen tot en met mei 2020. Op Joodse en christelijke feestdagen zijn er geen lessen.

Cursusgeld
Het cursusgeld bedraagt € 295,– per cursus voor het gehele cursusjaar. Studenten betalen € 225,– per cursus. Wie alléén inschrijft op de cursussen 1 of 6 betaalt € 85,–. Wie op meer dan één cursus inschrijft ontvangt op de tweede en mogelijk derde cursus een korting van 25 procent. Het cursusgeld moet tegelijk met de inschrijving worden overgemaakt op ABN-Amro rekening met IBAN-nummer NL 22 ABNA 05154 89 204.

Voor vragen kunt ook contact opnemen per e-mail.

Downloads

PDF-versie van het cursusprogramma

PDF-versie van het inschrijfformulier

Routebeschrijving

Ekklesia Leiden, Rapenburg 100:

Hof Meermansburg, Oude Vest 159