Hebreeuwse teksten in de Leidse synagoge

Sinds jaar en dag – de Leidse synagoge stamt uit 1762 – prijken er Hebreeuwse teksten in de sjoel aan het Levendaal. En met regelmaat komen er vragen over de betekenis en vertaling ervan. Niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat het grote aantal rondleidingen in dit Joodse gebedshuis de incidentele godsdienstoefeningen vele malen overschrijdt. Het gaat daarbij regelmatig om teksten, die voor het blote oog zichtbaar zijn, zoals die op het fond van de aron hakodesj en die in de aron hakodesj zelf.

Van grote historische waarde zijn de minder opvallende inscripties in het zilver- en koperwerk, zoals de siertorens, de etrogdozen, de fraaie levietenschaal (met schenkkan) en de besamiembussen. Bij diverse gelegenheden, vooral in de negentiende eeuw, werden die ritualiën aan de kille geschonken en meestal werden die voorzien van inscripties, die in zilver/koper duidelijk werden neergeschreven. Net zo belangrijk is dan het aangegeven jaartal – meestal ook in de joodse jaartelling aangegeven – waaruit verder historische aanknopingspunten kunnen worden gedestilleerd.

In dit kader is in 2013 de gedachte ontsproten om al die teksten zorgvuldig te bekijken, te vertalen, te documenteren en voor verder onderzoek te ontsluiten. De afgelopen jaren is daartoe nauwgezet werk uitgevoerd en het doet ons genoegen te melden dat binnenkort het boekje ‘Hebreeuwse teksten in de Leidse synagoge’ zal verschijnen.

BESTELLEN
U kunt in bezit komen van deze bijzondere publicatie door een bedrag van 29,95 euro – ­inclusief verzendkosten – onder vermelding van uw naam en adres over te maken op IBAN nr. NL.22.ABNA.051.54.89.204 op naam van het Joods Studiecentrum te Leiden, waarna u het boekje zal worden toegezonden.

Deze publicatie is het resultaat van een project van het Joods Studiecentrum te Leiden met medewerking
van de Joodse Gemeente Leiden.