Cursussen

Cursussen in het seizoen 2019-2020

1. Het Boek Ruth

Een ontdekkingsreis naar Ruth, de aartsmoeder van Koning David, aan de hand van de Tenach en Talmoed. In deze cursus maakt u kennis met de methodiek en het omgaan met eeuwenoude rabbijnse literatuur. De tekst van het boek Ruth wordt gelezen met de commentaren van:

 • Rashi – Rabbi Shlomo Jitschaki 1040-1115;
 • Ibn Ezra – Rabbijn Avraham ben Meir Ibn Ezra 1089-1164;
 • Malbim – Rabbijn Meir Leibush ben Yehiel Michel Wisser – 1809-1879;
 • Verklaringen uit de Talmoed en de Midrasj.

De bronnen worden onder leiding van de docent inhoudelijk bestudeerd. Het kunnen lezen van het Hebreeuws is geen absolute noodzakelijkheid om deel te nemen.

Docent: Rabbijn Lody van de Kamp
Cursusavond: Woensdag van 19.30 – 21.00 uur, eens per maand
Eerste cursusavond: woensdag 4 september 2019


2. Bijbels Hebreeuws voor beginners

Deze cursus is een introductie in het lezen van het Bijbels Hebreeuws. Na een jaar zijn de cursisten in staat om, met behulp van een woordenboek, te begrijpen hoe verschillende vertalers tot hun vertalingen zijn gekomen.

Aan de hand van hoofdstukken uit het eerste boek van Samuel leert u de basis van de grammatica, waaronder schriftleer, klankleer en de basale verbuigingen van naamwoorden en werkwoorden. Al snel wordt een begin gemaakt met het lezen van teksten.

Bijbels Hebreeuws komt in schrift- en vormleer grotendeels overeen met modern Hebreeuws (Ivriet), maar de zinsopbouw en de functie van de werkwoordsvormen zijn anders.

Deze cursus is geschikt voor mensen zonder enige voorkennis van bijbels of modern Hebreeuws. Belangstellenden die het Hebreeuwse alfabet nog niet kennen, wordt aangeraden om dit ruim van tevoren te oefenen. Klik hier voor HTML of PDF.

Cursusmateriaal: de teksten en de grammaticale informatie worden via de website van de d­ocent ter beschikking gesteld.

De cursus vindt alleen doorgang bij minimaal 10 deelnemers.

Docent: Karel Jongeling
Cursusmiddag: woensdag, van 16.00 – 17.30 uur, wekelijks
Eerste cursusmiddag: woensdag 11 september 2019


3. Bijbels Hebreeuws voor enigszins gevorderden

In deze cursus wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers een basiskennis hebben van het Bijbels Hebreeuws. Wat de grammatica aangaat besteden we vooral aandacht aan de onregelmatige werkwoorden.

Afgezien van een Hebreeuwse Bijbeltekst zijn geen verdere hulpmiddelen noodzakelijk. We zullen aan het begin van de cursus nog eens aandacht besteden aan de bestaande woordenboeken.

Het is de bedoeling verhalen uit het boek Koningen te lezen. We zullen, behalve aan grammatica en vocabulaire, ook aandacht besteden aan de tradi-tionele uitleg van de tekst. Hiertoe zullen we voor het begin van het cursusjaar tekst en vertaling van het commentaar van Rasjie op onze website plaatsen. De tekst is te vinden via deze link.

Docent: Karel Jongeling
Cursusavond: woensdag, van 18.00 – 19.30 uur
Eerste cursusavond: woensdag 11 september 2019


4. Ivriet (modern Hebreeuws)

De cursus Ivriet wordt aangeboden op vele niveaus. Voor iedereen is er een passende cursus te vinden. Hieronder per cursus een korte beschrijving van de inhoud en het niveau.

Alle cursussen bestaan uit ongeveer 30 lessen en lopen tot en met mei 2020. Voor alle Ivriet-cursussen geldt dat er naast de teksten uit het werkboek ook aandacht wordt geschonken aan de Joodse/Israëlische cultuur aan de hand van verhalen, gedichten of liedjes in eenvoudig Ivriet. Alle boeken worden bij de docent gekocht. Voor meer informatie of overleg graag even contact opnemen met de docent.

Docente: Noa Breemhaar

Kitah alef – tegenwoordige tijd

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die Ivriet wil leren, zoals dat tegenwoordig gesproken wordt in Israël. In dit jaar leren we het Alef-Beth (alfabet). Verder oefenen we lezen en spreken met behulp van teksten in de tegenwoordige tijd. In de lessen maken we kennis met de Joodse literatuur en beëindigen met een Hebreeuws lied. Belangrijk voor het volgen van de cursus is het voorbereiden van de lessen thuis (ongeveer vier uur per week).

Werkboek + CD: “Ivriet min ha-hatchala Alef”, https://www.myhebrewbooks.com/product/hebrew-from-scratch-part-a-cd/
Grammatica boekje + map

(deze lesmaterialen worden bij de docent aangeschaft, kosten circa 85 euro)

Cursusavond: maandag van 20.15 – 21.45 uur, wekelijks
Eerste cursusavond: maandag 9 september 2019

Kitah Bet – tegenwoordige / verleden tijd

We gaan in deze cursus verder met het boek “Ivriet min ha-hatchala Alef”, dat in kitah Alef behandeld is. Dit jaar verbreden we de woordenschat, voornamelijk in de tegenwoordige tijd. We maken ook kennis met de verleden tijd. In de lessen maken we kennis met de Joodse literatuur en beëindigen met een Hebreeuws lied.

Cursusavond: maandag van 18.30 – 20.00 uur, wekelijks
Eerste cursusavond: maandag 9 september 2019

Kitah Gimel – tegenwoordige / verleden tijd

We gaan in deze cursus verder met het boek “Ivriet min ha-hatchala Alef”, dat in kitah Bet behandeld is. In de lessen maken we kennis met de Joodse literatuur en beëindigen met een Hebreeuws lied.

Cursusavond: donderdag van 18.30 – 20.00 uur, wekelijks
Eerste cursusavond: donderdag 12 september 2019

Kitah Dalet  – toekomende tijd

Deze cursus is bedoeld voor diegenen, die al basiskennis hebben van de verleden tijd en enige kennis van de toekomende tijd. Dit jaar gaan we verder met de toekomende tijd. We beginnen de les met een positief verhaal uit het nieuws en beëindigen met een Hebreeuws lied.

Werkboek: “Ivriet mi-bereishiet Bet” (ISBN: 19900000403)

Naast het werkboek lezen we ook literatuur in Ivriet kala.

Cursusavond: dinsdag van 18.30 – 20.00 uur, wekelijks
Eerste cursusavond: dinsdag 10 september 2019

Kitah Hee – toekomende tijd (gevorderden)

Deze cursus is bedoeld voor degenen die al een brede kennis hebben van de verleden, de tegenwoordige en de toekomende tijd. We beginnen de les met een positief verhaal uit het nieuws en beëindigen met een Hebreeuws lied.
Werkboek: “Ivriet mi-bereishiet Bet” (ISBN: 19900000403)

Naast het werkboek lezen we ook literatuur in Ivriet kala.

Cursusavond: dinsdag van 20.15 – 21.45 uur, wekelijks
Eerste cursusavond: dinsdag 10 september 2019

Kitah Wav – gevorderden

Deze cursus is bedoeld voor wie een ruime basiskennis heeft in het Ivriet en deze wil vernieuwen of uitbreiden op een hoger niveau. In de lessen komen steeds drie onderdelen aan bod: actualiteiten, het werkboek en moderne literatuur in Ivriet kala.

Werkboek: “Agada shel safa” (“What a Language”, Mazal Cohen /Akademon nummer: 741053400)

Cursusavond: donderdag van 20.15 – 21.45 uur, wekelijks
Eerste cursusavond: donderdag 12 september 2019

Kita Dalet 2

De cursus is bedoeld voor iedereen die Hebreeuws kan lezen en schrijven, en bekend is met de werkwoorden in de tegenwoordige tijd en enige kennis van de verleden tijd. We gaan verder met hoofdstuk 4 van het boek Ivrit miberesjiet Alef, waarin we meer verleden tijd, idioom en woordenschat leren.
De cursus sluit aan op Kita Gimel 2.

Boeken worden via de docent aangeschaft.

Docente: Sylvie Hoyinck
Cursusavond: maandag van 18.30 tot 20.00 uur, wekelijks
Eerste cursusavond: maandag 2 september 2019


5. Jiddisch

a. Intensief Jiddisch 3

Een cursus voor degenen die het afgelopen jaar Intensief Jiddisch 2 hebben gevolgd. We gaan verder met het boek Intensive Yiddish van Gennady ­Estraikh, Oxford, Oksforder Yidish Press, 1996. We breiden onze grammaticale vaardigheid en woordenschat uit en maken al kort kennis met Jiddische schrijvers als Moyshe Nadir, Itsik Manger, Sholem Asch en Yosl Birstein.

Docent: Ruben Verhasselt
Cursusavond: dinsdag van 19.30 – 21.00 uur, eens in de 14 dagen
Eerste cursusavond: 10 september 2019

b. Intensief Jiddisch 10 voor gevorderden

Een cursus voor de getrouwe groep gevorderden. We duiken verder in de moderne Jiddische literatuur via teksten van onder anderen Leye Robinson (1955), Abraham Sutzkever (1913-2010), Avrom Karpinowitz (1913-2004), Yosl Birstein (1920-2003) en Dovid Bergelson (1884-1952). Ze worden ons voorgelezen door Helen Beer, Barry Davis en Jeremy Grant op de CD’s bij Heather Valencia (ed.), Mit groys fargenign. Hundert yor Yidishe literatur, Oxford Institute for Yiddish Studies, 2003.

Docent: Ruben Verhasselt
Cursusavond: dinsdag van 19.30 – 21.00 uur, eens in de 14 dagen
Eerste cursusavond: 3 september 2019

c. De Leidse lejenkraiz, Jiddische leesclub

We lezen Mame-loshn van Nahum Stutchkoff (1893-1965). De acteur en lexicograaf Stutchkoff, samensteller van de monumentale Thesaurus van de Jiddische taal en van het Jiddische rijmwoordenboek, werd vooral bekend door zijn optredens voor Jiddisch-talige radiozenders in New York. Zo presenteerde hij een talentenjacht voor kinderen, maar vooral ook het programma Mame-loshn. Hierin legde hij een enorme schat aan Jiddische woorden en uitdrukkingen uit, bestreed hij anglicismen en germanismen en beantwoordde hij taalvragen van al dan niet denkbeeldige luisteraars. ‘Hoe zeg je cockroach op z’n Jiddisch?’ vraagt een huisvrouw uit Brooklyn met enige schroom. ‘Waar komt het woord nebbisj vandaan?’ wil iemand uit de Bronx weten. Stutchkoff heeft alle antwoorden voor ons en legt uit waarom ’s nachts alle koeien zwart zijn in het Jiddisch.

Boek: Nahum Stutchkoff, Mame-loshn, edited by Alec Eliezer Burko, with an introduction and comprehensive bibliography by Alec Eliezer Burko and Amanda Seigel, New York, Forward, 2014.

Docent: Ruben Verhasselt
Cursusavond: maandag van 20.15 – 21.45 uur, eens in de 14 dagen
Eerste cursusavond: 2 september 2019


6. Joodse literatuur

 • Meir Shalev, Een geweer, een koe, een boom en een vrouw, Israëlisch 2014, 366 pag.
  Een verhaal over mannenvriendschap, liefde, bedrog, wraak en verzoening in een landbouwkolonie in Palestina in de jaren dertig van de vorige eeuw.
 • Marianne Philips, De biecht, Nederlands 2019 (oorspronkelijk verschenen in 1930), 221 pag.
  Tijdens twee nachtelijkse sessies vertrouwt hoofdpersoon Helen haar levensverhaal toe aan de nachtzuster van het gesticht waarin ze ter observatie is opgenomen. Een verhaal over een ambitieuze jonge vrouw uit een arbeidersmilieu die zich weet op te werken in de maatschappij
 • Michael Chabon, De Jiddische Politiebond, Amerikaans 2007, 415 pag.
  Een detective-achtige plot die zich afspeelt in een alternatieve wereld, één waar de Joden in Alaska wonen, Jiddisch spreken, er geen Holocaust heeft plaatsgevonden en het in 1948 niet was gelukt om een staat te stichten in Palestina. Een meesterwerk van vertelkunst verpakt in een bekend genre.
 • Dorit Rabinyan, Grensleven, Israëlisch 2016, 381 pag.
  Een toevallige ontmoeting in New York leidt tot een verhouding tussen de Israëlische Liat en de Palestijnse Hilmi. Zal hun relatie bestand zijn tegen de politieke realiteit van Israël?

Docente: Sylvie Hoyinck
Cursusmiddagen: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, 3 februari, 2 maart, 6 april en 11 mei 2020.